ETYKA W STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA
Letnia Szkoła Terapii Behawioralnej
Termin:5.07.2019 r.
Czas trwania:10 h
Szczegóły:

Program kursu

Poniższe zagadnienia, dokumenty i etyczne zapisy będą przedstawione i omówione w oparciu o analizę przypadków:

 1. Etyka w pracy terapeuty behawioralnego
 2. Podstawowe zasady etyczne
 3. Dokumenty obowiązujące analityków zachowania zawierające etyczne zapisy
  1. Dokumenty opisujące standardy postępowania osób posługujących się SAZ (ze szczególnym uwzględnieniem “Kodeksu profesjonalnego i etycznego postępowania dla analityków zachowania”)
  2. Dokumenty opisujące prawa klientów terapeutów behawioralnych
 4. Dokumenty obowiązujące w Polsce zawierające etyczne zapisy
  • Dokumenty chroniące prawa naszych klientów
  • Dokumenty regulujące zasady postępowania zawodowego
   (ze szczególnym uwzględnieniem “Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa” oraz “Kodeksu Etycznego Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego”)
 5. Wymogi szkoleniowe z zakresu etyki (PLTB i BACB)
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Osoby, które w ramach Letniej Szkoły Terapii Behawioralnej po zapisaniu sie na kurs 3-Modułowy Bazowy chciałaby zapisać się kursy licencyjne, proszone są o kontakt z biurem celem warukowego aktywowania konta.

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona Faktura w wysokości 350,00 zł +23 % VAT, czyli  430,50 zł brutto

Harmonogram:
05.07.2019 od 09:00 do 17:00
Lokalizacja: Kraków, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, os. Wysokie 7, 31-819 Kraków