Niepubliczne Specjalne Przedszkole Familia

ul. Słowackiego 41, 62-020 Swarzędz
http://przedszkolefamilia.pl/
Tel.kom: 604 061 026

Oferujemy specjalistyczną terapię dla dzieci z diagnozą autyzmu oraz diagnozą niepełnosprawności sprzężonej. Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia.

Dzieci przebywają na terenie placówki sześć godzin. Dla wypracowania umiejętności kluczowych dla dalszego rozwoju prowadzimy zajęcia w systemie jedno dziecko – jeden opiekun.  

Kolejne etapy realizowane są zgodnie z Modelem Stopniowego Włączania w grupę rówieśniczą, poczynając od grup dwuosobowych po zajęcia na terenie współpracujących z naszą placówką przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Terapeuci regularnie realizują wizyty domowe, jak również zapraszają rodziców do udziału w zajęciach na terenie placówki. Ten sposób pracy pozwala na wydobycie wszystkiego, co potencjalnie drzemie w naszych Pociechach. Krok po kroku dzieci uczone są wypowiadania kolejnych głosek, sylab i wyrazów, naśladowania poszczególnych ruchów, rozumienia instrukcji, udziału w zajęciach z innymi dziećmi, wspólnej zabawy. Wizyty rodziców w przedszkolu zapewniają możliwość płynnej wymiany informacji, wspólnego konstruowania programów domowych, kontynuowanie pracy terapeutycznej na terenie domu czy też rozwiązywania ewentualnych problemów wychowawczych.

Popołudniami przedszkole prowadzi również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dostępne staże zobacz wszystkie

Termin:
01.09-20.06.2023
Lokalizacja:
Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków
Termin:
02.11-21.06.2022
Lokalizacja:
ul. Kubickiego 9 lok. 1,2,3 i 4 02-954 Warszawa (WILANÓW)