TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Gorzowie Wielkopolskim
Termin:5-6.09.2020 r. oraz 12-13.09.2020 r.
Czas trwania:46 h
Szczegóły:

PROGRAM:

1 spotkanie:

1.   Behawioryzm z perspektywy historycznej;

2.   Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?

3.   Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;

4.   Teoria uczenia w praktyce;

5.   Cele i zasady SAZ;

6.   Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;

7.   Czego i jak uczyć?

  • diagnoza funkcjonalna
  • tworzenie programu terapeutycznego
  • techniki nauczania
  • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2  spotkanie:

1.   Czego i jak uczyć- kontynuacja

  • tworzenie programu terapeutycznego
  • techniki nauczania
  • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2.   Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.

3.   Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;

4.   Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx'a;

Instrukcje:

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona faktura w wysokości 1000,00 zł +23 % VAT, czyli  1230,00 zł brutto

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty na konto:

     PKO Bank Polski S.A.

     III Oddział w Krakowie

     62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

     tytuł wpłaty: miasto + nazwisko + tytuł szkolenia

Harmonogram:
05.09.2020 od 09:00 do 19:00
06.09.2020 od 08:00 do 16:00
12.09.2020 od 09:00 do 19:00
13.09.2020 od 08:00 do 16:00
Prowadzący:
dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak
mgr Ewa Kuliga
Cena:1230.00 zł / faktura / można wpłacać w ratach
Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski,