TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3 - MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:02-03.12.2023...09-10.12.2023r
Czas trwania:46 h
Szczegóły:

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE poprzez Microsoft Teams

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

RSPO: 278963
RIS: 2.12/00118/2023

Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ODRĘCZNIE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: formularz@pstb.org

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

 

PROGRAM:

I SPOTKANIE w dn. 02-03.12.2023:

 1. Behawioryzm z perspektywy historycznej;
 2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?
 3. Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;
 4. Teoria uczenia w praktyce;
 5. Cele i zasady SAZ;
 6. Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;
 7. Czego i jak uczyć?
 • diagnoza funkcjonalna
 • tworzenie programu terapeutycznego
 • techniki nauczania
 • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

II SPOTKANIE w dn. 09-10.12.2023:

 1. Czego i jak uczyć- kontynuacja 
 • tworzenie tworzenie programu terapeutycznego,
 • techniki nauczania,
 • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia);
    2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środ. rówieśniczym.
    3. Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;
    4. Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami.

Instrukcje:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty, na 10 dni przed szkoleniem, na konto:

PKO Bank Polski S.A.
II Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska, daty i nazwy szkolenia.
Osoby, którym szkolenie finansuje zakład pracy, proszone są o kontakt z biurem PLTB

biuro@pstb.org  tel. 505 232 756
Harmonogram:
02.12.2023 od 09:00 do 19:00
03.12.2023 od 08:00 do 16:00
09.12.2023 od 09:00 do 19:00
10.12.2023 od 08:00 do 16:00
Lokalizacja: ONLINE/organizowane przez PSTB KRAKÓW,