Zespół Niepublicznych Szkół "Umiem" w Krakowie poszukuje oligofrenopedagogów
 
Prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej ośrodek behawioralny PLTB - Zespół Niepublicznych Szkół "Umiem" w Krakowie poszukuje nauczycieli do pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Poszukiwane są dwie osoby do zatrudnienia od lutego 2022 r. w szkole przysposabiającej do pracy, z dorosłymi uczniami od dawna prowadzonymi behawioralnie.
 
 
Wymagania:
- wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, psychologii lub logopedii,
- uprawnienia pedagogiczne,
- przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki,
- mile widziane przygotowanie pedagogiczne w zakresie rewalidacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub rozpoczęte kształcenie w ramach PLTB
 
Praca obejmuje, m.in. przygotowywanie i prowadzenie IPETów i innej dokumentacji szkolnej, prowadzenie terapii w zespole, przygotowywanie zindywidualizowanych pomocy terapeutycznych.
 
Oferujemy wynagrodzenie zależne od stażu i statusu terapeuty PLTB, udział w bezpłatnych szkoleniach Rady Pedagogicznej prowadzonych przez zewnętrznych specjalistów, a także pracę pod superwizją behawioralną PLTB i możliwość realizacji ścieżki uzyskania licencji. Praca w ZNS "Umiem" w Krakowie przebiega w młodym, zgranym zespole i umożliwia szybkie nabywanie umiejętności zawodowych.
 
Adres szkoły: os. Wysokie 7, 31-819 Kraków (Nowa Huta, Bieńczyce)
 
Zgłoszenia z CV proszę kierować na adres sekretariat@umiem.org