Kapituła PLTB informuje o zmianach w Regulaminie PLTB.

Regulamin jest już dostępny na stronie, obowiązuje od dnia publikacji. Zapraszamy do zapoznania się!