Znajdziecie tu Państwo w pytaniach i odpowiedziach wszystkie najważniejsze informacje o sposobach uzyskania tytułu zawodowego terapeuty behawioralnego w PLTB (Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego).
 

Jak zostać terapeutą behawioralnym?

Istnieje

6 ścieżek formalnych

prowadzących do uzyskania tytułu. Poniżej w tabeli przedstawiono wymagania dla każdej z nich.

Ścieżka 1

dostępna wyłącznie dla czynnych zawodowo terapeutów, zatrudnionych w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo w ośrodku behawioralnym lub współpracującym, posiadających status ośrodka behawioralnego lub współpracującego datujący się na cały okres współpracy z KTB obejmuje:
 • a) spełnienie warunku z punktu 2a lub 3a lub 4a lub 5a
 • b) ukończenie co najmniej 5 kursów specjalizacyjnych lub studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania,
 • c) odbycie minimum 50 godzin (zegarowych) stażu licencyjnego w dwóch ośrodkach współpracujących (innych niż miejsce zatrudnienia), z których przynajmniej 50% (tj. 25 godzin zegarowych) musi być zrealizowanych w sposób ciągły (min. 5 dni pod rząd),
 • d) 2 lata pracy, obejmującej co najmniej 50 godzin superwizji, pod superwizją osoby znajdującej się na Liście Superwizorów Behawioralnych, e) zaświadczenie dyrektora ośrodka, potwierdzające zatrudnienie w trakcie realizowania ścieżki.

Ścieżka 2

dla osób rozpoczynających nabywanie kompetencji
 • a) ukończenie kursu bazowego,
 • b) ukończenie co najmniej 5 kursów specjalizacyjnych,
 • c) odbycie minimum 120 godzin (zegarowych) stażu licencyjnego w ośrodkach współpracujących, w tym co najmniej jednego stażu licencyjnego trwającego w sposób ciągły minimum 5 dni (tj. min. 20 godzin zegarowych),
 • d) praca pod superwizją osoby znajdującej się na Liście Superwizorów Behawioralnych (obejmującej co najmniej 50 godzin superwizji).

   

Ścieżka 3

dla studentów pyschologii UJ
 • a) ukończenie kursów "Analiza zachowania" i „Stosowana analiza zachowania" (dawniej: "Wprowadzenie do psychologii behawioralnej" i "Terapia behawioralna: teoria i praktyka") w ramach studiów magisterskich z psychologii w Instytucie Psychologii UJ,
 • b) ukończenie co najmniej 5 kursów specjalizacyjnych,
 • c) odbycie minimum 100 godzin (zegarowych) stażu licencyjnego w ośrodkach współpracujących, w tym co najmniej dwóch staży licencyjnych trwających w sposób ciągły minimum 5 dni pod rząd każdy(tj. min. 20 godzin zegarowych każdy staż licencyjny),
 • d) praca pod superwizją osoby znajdującej się na Liście Superwizorów Behawioralnych (co najmniej 50 godzin zegarowych superwizji). 

   

Ścieżka 4

dla absolwentów SAZ/SWPS
 • a) ukończenie na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym studiów podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania”,
 • b) odbycie minimum 80 godzin (zegarowych) stażu licencyjnego w ośrodkach współpracujących, w tym co najmniej dwóch staży licencyjnych trwających w sposób ciągły minimum 5 dni pod rząd każdy (tj. min. 20 godzin zegarowych każdy staż licencyjny),
 • c) praca pod superwizją osoby znajdującej się na Liście Superwizorów Behawioralnych (co najmniej 50 godzin superwizji). 

Ścieżka 5

dla absolwentów innych studiów
 • a) ukończenie:
  • na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym studiów II stopnia na Wydziale Psychologii (także jako kierunku w ramach studiów                   jednolitych magisterskich): „Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania”;
  • na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu, na kierunku: psychologia, dwóch modułów z zakresu terapii behawioralnej;
  • innych studiów kierunkowych z modułem tematycznym z zakresu SAZ, realizowane w minimalnym wymiarze 60 jednostek dydaktycznych, po przedstawieniu programu studiów do indywidualnego rozpatrzenia przez Kapitułę PLTB;

 • b) ukończenie co najmniej 5 kursów specjalizacyjnych,
 • c) odbycie minimum 100 godzin (zegarowych) staży licencyjnych w ośrodkach współpracujących, w tym co najmniej dwóch staży licencyjnych trwających w sposób ciągły minimum 5 dni pod rząd każdy (tj. min. 20 godzin zegarowych każdy staż licencyjny),
 • d) praca pod superwizją osoby znajdującej się na Liście Superwizorów Behawioralnych (co najmniej 50 godzin zegarowych superwizji). 

Ścieżka 6

dla absolwentów SAZ/SWPS

 uzyskanie certyfikatu BACB na poziomie BCaBA, BCBA lub BCBA-D.
 
 

Jak zostać superwizorem behawioralnym?

Istnieją 3 ścieżki formalne

prowadzące do uzyskania tytułu superwizora behawioralnego. Poniżej w tabeli przedstawiono wymagania dla każdej z nich.

Ścieżka 1

uznanie kwalifikacji polega na uznaniu dotychczasowych kwalifikacji (dostępna wyłącznie dla czynnych zawodowo superwizorów, zatrudnionych w ośrodku behawioralnym lub współpracującym, posiadających status ośrodka behawioralnego lub współpracującego datujący się na cały okres współpracy z KSB) obejmuje:
 • a) udokumentowanie co najmniej 3 lat pełnienia funkcji superwizora w ośrodku behawioralnym lub współpracującym,
 • b) przedstawienie rekomendacji co najmniej dwóch podmiotów, z których przynajmniej jeden musi być spoza organizacji, w której pracuje osoba ubiegająca się o tytuł superwizora behawioralnego i żaden z podmiotów nie może być na stanowisku podległym osobie ubiegającej się o tytuł superwizora behawioralnego, potwierdzających wysokie kwalifikacje do pełnienia funkcji superwizora,
 • c) przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomów, świadectw, potwierdzeń udziału w stażach, dorobku badawczego bądź wydawniczego, etc.)

Ścieżka 2

dla osób posiadających tytuł BACB
 • a) uzyskanie certyfikatu BACB na poziomie BCBA lub BCBA-D,
 • b) odbycie w okresie co najmniej 1 roku, minimum 100 godzin (zegarowych) stażu superwizorskiego polegającego na czynnym uczestnictwie w superwizji realizowanej przez dowolną osobę znajdującą się na Liście Superwizorów Behawioralnych,
 • c) poddanie się rozszerzonej ewaluacji dla superwizorów i uzyskanie w niej noty co najmniej 4,5.

Ścieżka 3

ogólnodostępna
 • a) posiadanie tytułu terapeuta behawioralny od co najmniej 3 lat przed rozpoczęciem stażu superwizorskiego określonego w pkt f),
 • b) przedstawienie wyników dwóch ewaluacji z praktycznych umiejętności terapeutycznych odbytych w okresie posiadania tytułu TB, przeprowadzonych w odstępach co najmniej rocznych i nie wcześniej niż 2 lata przed ubieganiem się o tytuł superwizora, z wynikiem co najmniej 4,5;
 • c) poddanie się rozszerzonej ewaluacji dla superwizorów (po zakończeniu stażu superwizorskiego) i uzyskanie w niej noty co najmniej 4,5, 
 • d) przedstawienie rekomendacji co najmniej dwóch podmiotów współpracujących z daną osobą, przy czym żaden z podmiotów nie może być na stanowisku podległym osobie ubiegającej się o tytuł superwizora behawioralnego, potwierdzających jej bardzo wysokie kompetencje terapeutyczne,
 • e) przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i rozwój zawodowy (dyplomów, świadectw, potwierdzeń udziału w stażach, dorobku badawczego bądź wydawniczego, etc.),
 • f) odbycie w okresie co najmniej 1 roku, minimum 100 godzin (zegarowych) stażu superwizorskiego, polegającego na czynnym uczestnictwie w superwizji realizowanej przez dowolną osobę znajdującą się na Liście Superwizorów Behawioralnych.